Behandeling Mensenbehandeling mensen

Soorten Behandeling

Mijn doel is mensen en dieren door middel van ontspanning bewuster te maken van hun lichaam, geest & ziel, hierdoor een balans te creëren waardoor ze meer begrip en liefde krijgen voor zichzelf en voor anderen. Ze dichter bij de natuur en dieren te brengen en dit door hun intuïtie terug te halen en de behandelingen te baseren op al het goeds uit de natuur.

Relaxatie

Door eenvoudige oefeningen ontspannen we alle spieren van het lichaam, eventueel aangevuld met meditatie en of massage, met een aangepaste etherische olie.Zeer goed bij stress-en zenuwproblemen en bij functiestoornissen, wanneer een orgaan onvoldoende functioneert zonder daarom ziek te zijn. Relaxatie is werken naar een toestand van "zijn", waarin de geest rustiger en helder is, de emoties vredig en liefdevol en het fysieke lichaam natuurlijk en gezond. Een toestand waarin we harmonie met onszelf en de wereld buiten ons ervaren. Speciaal voor kinderen zijn er sessies om al spelend te leren ontspannen!

Meditatie

Is in het "nu" zijn. Bewust in het "nu" zijn. Het is de spatie tussen twee gedachten langer maken.

Relaxatie Massage

Is een oeroude vorm van communicatie,een uitwisseling van energie. Massage biedt je de mogelijkheid om op ontdekkingsreis te gaan doorheen je eigen lichaam en je innerlijke leefwereld. In een sfeer van rust en respect kan je jezelf openstellen en je zelfgenezend vermogen aanpreken. Tijdens moeilijke periodes brengt massage ondersteuning en ontspanning. Massage betekent dan ook een veilig en verzorgend gebaar. Na een massage voel je je vredig en rustig en tegelijkertijd bruisend van leven. Afhankelijk van je persoonlijke noden worden verschillende methoden toegepast.

behandeling

Soorten Massage

Hand-of Voet Massage (met hand-of voetbadje)

Rug, Schouders, Nek Massage

Energetische Massage (invloed op meridianen)

Chakramassage

Chakramassage in combinatie met edelsteenlegging

Anti-stress/Dieprelaxerende Massage

Kristal Massage (met edelstenen)

Indische Massage

Honing Massage (met peeling)

Kruidenstempel 3 in één Massage

Hot-Stone Massage

chakra

Soorten Healing

Spirituele Healing: met hulpmiddelen uit de natuur of universele kracht

Reiki: door impulsen & met symbolen of kleuren, stoornissen op lichamelijk, geestelijk & emotioneel of spiritueel vlak wegnemen, met universele energie

Kristal Healing: combinatie van healing,relaxatie en energetische massage met gebruik van één of meerdere kristallen o.a. Seleniet

Chakra Healing/Therapie: healing op de chakra's (energiepunten in het lichaam),eventueel aangevuld met de helende kracht van edelstenen (opgeladen met Reiki)

Intuïtieve Therapie: we gaan de energiestroom opmeten,en daar waar tekorten zijn aan energie of slechte energiestroming aanvullen met zuivere energie

Stoelbehandeling: wanneer men in tijd, of fysiek beperkt is, en het moeilijk of niet nodig is om een liggende behandeling te ondergaan, kan men opteren voor een stoelbehandelinge

Meer informatie over de soorten behandelingen

Erkende Voetreflexologie

U wordt verwent met een voetbad, drukpuntmassage & aroma's, we kunnen relaxerend werken of op een probleemgebied. Voetreflexologie of voetmassage is een therapie die gebaseerd is op de gedachten dat alles met elkaar verbonden is en een volmaakt geheel vormt. Organen en zenuwen van ons lichaam zijn terug te vinden in de verschillende zones van onze voet. Door het masseren van verschillende delen van de voet wordt de bloedcirculatie op gang gebracht en stimuleert het corresponderende orgaan, dit bevordert het zelfgenezend proces van het lichaam. Voetreflexologie beïnvloed niet alleen het lichamelijke aspect van de mens, ook de geestelijke en emotionele aspecten worden erbij betrokken.

Oorkaarsen

We beginnen met een ademhalingsoefening, gevolgd door een zachte gelaats- en nekmassage,dan volgen de oorkaarsen en we ronden af met een zachte oormassage met aromatherapie. Oorkaarsen werken lichaamszuiverend. Een lichte onderdruk in de oorkaars en een trilling van de stijgende lucht te wijten aan de natuurlijke beweging van de vlam, geven een lichte massage van het trommelvlies. Dit brengt een intensief gevoel van aangename warmte teweeg en een aanvoelende drukregeling in oor-voorhoofd- & bijholtengebied. Deze lichamelijke prikkel word bijna onmiddelijk na het aanwenden beschouwd als weldadig gevoel, druk en pijnvermindering,vooral in hoofd-en oorgebied. Spontaan kan dit ook een vrijere neusademhaling en een beter geurvermogen tot gevolg hebben, ook bij een tot dan toe verstopte neus. Bovendien geeft deze ceremonie een heerlijk gevoel van ontspanning, gewaarwording van geluk en geborgenheid.

CHAKRA Oorkaarsen

Chakra-Oorkaarsen werken volgens hetzelfde principe als de traditionele oorkaarsen. De Chakra-Oorkaars gaat gelijktijdig op zoek naar een mogelijke blokkade in de betreffende chakra en brengt verlichting. Het geheel wordt aangevuld met een ontspanningssessie waaronder oormassage,aromatherapie en healing.

Gember Compressen

Gember is één van de belangrijkste en oudste specerijen en wordt al meer dan 3000 jaar gecultiveerd voor zijn medicinale eigenschappen. We maken van de verse gemberwortel een compres dat verwarmend, pijnstillend, zweetdrijvend, krampstillend, antiseptisch, ontstekingsremmend, slijmoplossend en verhelderend werkt, ook is het een anti-oxidant en werkt het sterk op de spijsvertering. In combinatie met de ontspanningssessie brengt het balans in lichaam-geest en ziel.

Aroma Therapie

Is een therapie waarbij geuren gebruikt worden.De geurstoffen zijn afkomstig uit het plantenrijk: bloemen, bomen, kruiden en struiken. Etherische olieën (ook essences genoemd) zijn zeer geconcentreerd en moeten altijd verdund op de huid worden aangebracht. Ze hebben het voordeel dat ze dezelfde eigenschappen als het kruid of de bloem hebben, maar oneindig veel handiger zijn in het gebruik. Aromatherapie moet men ruimer zien dan alleen het inhaleren van stoom boven een kom. De reukzin,verbonden met onze emoties, speelt de belangrijkste rol bij de erkenning van de kracht van de aromatherapie. Het werkt therapeutisch,schept sfeer en brengt ontspanning.

Spirituele Healing

We halen negatieve energie weg, geven nieuwe positieve energie terug, aanvullend kunnen we werken met edelstenen en kristallen, en we kunnen ook healing geven op afstand via foto. Healing is werken met energie. Het lichaam heeft het vermogen om zichzelf te genezen, maar vaak werkt het zelfgenezend vermogen niet (goed) meer, door verstoring van het energieveld door bv. stress of spanningen. We kunnen door behandelingen alles weer laten stromen en openen wat geblokkeerd was. Hiermee kunnen we diverse klachten verlichten bv. lichamelijke klachten o.a. pijn ... of emotionele klachten o.a. angst,verdriet ...

Edelsteen Therapie

Werkt aanvullend en is uitstekend te combineren met andere alternatieve therapievormen zoals healing,aromatherapie,bachbloesems,kleurentherapie... Ook is het een uitstekende aanvulling op reguliere therapieën. Reden hiervoor is dat edelsteentherapie zijn toepassingsgebied heeft in de energetische velden van het lichaam. Daarnaast kan edelsteentherapie ook op zichzelf staand worden toegepast bv. in een edelsteenlegging.

Edelsteen Legging

Wil zeggen: het leggen van stenen op of rondom (bepaalde plekken van) het lichaam, om deze succesvol uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de klant ontspannen kan liggen. Via een energetische poort of chakrapunt kan de energie van de (edel)stenen één worden met het energetische systeem van de mens (of dier) en kunnen de stenen hun activerende of sederende (kalmerende,rustgevende) werking uitoefenen.

Holistisch Programma

Holistisch wil zeggen dat we naar het geheel van mensen en dieren gaan kijken, dat we een ballans of evenwicht brengen tussen lichaam-geest-ziel,we bekijken het totaalpakket. Het wil ook zeggen dat we de middelen en manieren uit de natuur gaan toepassen, zoals bv. kruiden,etherische olieën, Bachbloesems, kleuren, relaxatie, meditatie, healing, edelstenen,... met andere woorden, een combinatie van alle hiervoor opgenoemde behandelingen. Werking: We beginnen met een gesprek om te zien waar de blokkades zitten, dan volgt er een kleine eerste behandeling (met de hierboven vermelde toepassingen die gepast is voor de klant) zodat ik het lichaam kan aanvoelen. Dan maak ik een analyse, aan de hand daarvan stel ik een behandelplan op en bespreek met de klant hoe dikwijls en wat er gaat gebeuren om terug tot herstel te komen en opteer voor innerlijke reiniging van het lichaam, zodat de afvalstoffen die de verstoring teweeg brengen kunnen afvloeien.

Bachbloesems

Zijn remedies of aftreksels gemaakt van bloesems, wilde struiken, heesters en bomen (één uitzondering,een remedie gemaakt van bronwater), welke een eigen werking hebben corresponderend met een bepaalde gemoedstoestand. Bachbloesemremedies behandelen niet de ziekte, maar de oorzaak van de ziekte. Deze zijn ontwikkeld door Dr. Edward Bach, hij was regulier arts, bacterioloog en homeopaat. Hij ontdekte begin vorige eeuw dat negatieve gemoedsstemmingen een rol kunnen spelen in het ontstaan van ziekten. Deze negatieve gemoedstoestanden kunnen ook onbewust aanwezig zijn,dus zonder dat men er bewust van is. Denkwijze en levenshouding spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en genezen van ziekten. Ziekte is een gebrek aan harmonie tussen lichaam en geest. Als een mens zich niet gelukkig voelt, ontstaat er na enige tijd een ziektebeeld, door het genezen van de oorzaak, nl. het gebrek aan levensgeluk, treedt vaak ook genezing van het lichaam op. Bachbloesems zetten de gemoedstoestand om van een negatieve levensinstelling of -houding naar de positieve variant. Deze bloesems zijn onderverdeeld in zeven groepen naargelang de gemoedstoestand en mag door iedereen gebruikt worden baby's,kinderen,volwassenen,bejaarden en alle dieren zonder enig risico. Als het niet de gepaste remedie is wordt deze gewoon afgebroken en als afvalstof uitgescheiden.

Kleuren Therapie

Is een therapie die gericht is op de trilling, elke kleur heeft een bepaalde trilling die we kunnen gebruiken om het lichaam terug in evenwicht te brengen. Als we een blokkade vinden gaan we die bepaalde kleur gebruiken om tot herstel te komen.

Back to ToparrowBack to Services